Echtscheiding en Identiteit

Boek: Iedereen
behalve jij?

Het is een feit: steeds meer huwelijken eindigen in een scheiding. Meestal een verwoestend proces waarbij je identiteit een flinke opdoffer krijgt. Het boek “Iedereen behalve jij?” geeft inzicht in wat een echtscheiding met identiteit doet. Vanuit verschillende “ramen” wordt gekeken naar identi­teit; vanuit de filosofie, sociologie, theologie en psychologie; steeds in verbinding met ervaringen en belevingen van men­sen. Bij het lezen maakt oordeel plaats voor genade en barmhartigheid. Want er zit troost in het (h)erkennen van de pijn waar jij of je scheidende medemens doorheen gaat.

  • Wat is het effect van echtscheiding op jouw identiteit?
  • Identi­teit bekeken vanuit de filosofie, sociologie, theologie en psychologie.
  • Echtscheiding en je identiteit in Christus
  • Vanuit genade en barmhartigheid omgaan met echtscheiding binnen de kerk.

Openhartig en eerlijk – (H)erkenning van pijn – Theologie – Psychologie – Identiteit in Christus

De auteur:

Marja Krans

Marja Krans is in het dagelijks leven coach, supervisor en psychosociaal therapeut en actief met haar eigen onderneming Metanoia training & coaching. In haar boek “Iedereen behalve jij?” gaat zij in op de effecten van echtscheiding op identiteit.

Het is een onderwerp dat haar aan het hart gaat, zij weet uit ervaring wat een scheiding inhoudt. Het is een life-changing event, dat effect heeft op ieder aspect van je eigen leven en dat van je kind (eren). Materieel, sociaal en spiritueel (geestelijk) heeft een echtscheiding impact. Vaak meer dan de omgeving bewust doorheeft.Het boek “Iedereen behalve jij?” in het kort

Marja onderzocht het effect van echtscheiding op de identiteit van Christenen in het kader van haar afstuderen (toegepaste psychologie). Zij deed dit door middel van diepte-interviews aan de hand van 6 onderzoeksvragen. Allereerst rondom het begrip identiteit: wat is de betekenis hiervan vanuit verschillende invalshoeken? Hoe loopt een proces van echtscheiding? Wat doet een echtscheiding met jou? Waar raakt het en hoe “deal” je ermee? Wat waren de verwachtingen van kerkelijk pastoraat en wat is de boodschap van de kerk aan hun mensen die in een scheidingsproces zitten, of dit al hebben afgerond?


Iedereen behalve jij is een boek voor WIE BETROKKEN IS

Het boek “Iedereen behalve jij?” is een boek dat geschikt voor voor alle betrokken mensen. Voor jou wanneer je in scheiding ligt, maar ook voor de omgeving, om te realiseren wat er eigenlijk allemaal gebeurt (stuk gaat). Het ideaal van een huwelijk tot de dood ons scheidt is fantastisch. De werkelijkheid is dat we met zoveel gebrokenheid worden geconfronteerd dat dit noopt tot andere vragen. Hoe leven we in een wereld vol gebrokenheid? Wil je of kun je naast in plaats van tegenover de ander komen te staan. Dat raakt ook aan de kerk; we mogen leren over de impact van een scheiding op een mensenleven en hoe wij ons met compassie met de ander verbinden.


Stichting Power Parent

Naast mijn huidige passie en werk ben ik o.a. voorzitter van de stichting PowerParent. Een organisatie die zich inzet voor alleengaande ouders, door middel van inspirerende weekenden. PowerParent gaf de ruimte het onderzoek te doen en gebruikte de uitkomsten voor het vormgeven van haar weekenden.


Geef het boek cadeau.

Wil jij meehelpen om ook anderen te helpen? Met een gift, hoe groot of klein ook, kunnen wij andere mensen helpen die niet de middelen hebben voor het aanschaffen van het boek.

Als dank voor je steun ontvang je dan de thesis over echtscheiding en identiteit. Dit is het onderzoeksrapport van Marja Krans dat ten grondslag ligt aan het boek Iedereen behalve jij?

Gift geven

Naam(Vereist)

Stichting PowerParent

Stichting PowerParent zet zich in voor alleengaande ouders. Dit doe we onder andere door weekenden te organiseren waar je opgebouwd en bemoedigd wordt. Een weekend om er even helemaal uit te zijn. Een beetje verwend worden met lekker eten, inspirerende spreekbeurten, workshops en een ontspannen sfeer. Niets hoeven uit te leggen en worden bemoedigd en uitgedaagd om verder te kijken dan de situatie waar je in zit.

Het eerst volgende weekend is van 25 t/m 27 maart in Vierhouten. Je kunt je nog opgeven voor dit verrijkende weekend, geïnteresseerd? Kijk dan eens op Powerparent.nl

ABOVE AND BEYOND

Vrijdag 25 maart 2022
16:00 uur
Tot: Zondag 27 maart 2022
14:30 uur.

Locatie

’t Vierhouterbos
Nunspeterweg 30
Ingang Reelaan
8076 PD Vierhouten

Visie

We zijn een stichting  met passie voor alleengaande ouders, om met realiteitszin, compassie en Gods gedachten over ons, opbouwende weekenden te organiseren gericht op ont-moeten, ontwikkeling en herstel.

Ook geschreven door Marja Krans

Een ontmoeting tussen culturen

Kiezen voor ontmoeting, ook wanneer we het gedrag of denken van de ander niet begrijpen? In onze multiculturele samenleving zou het aan de orde van de dag kunnen zijn. Hoe kunnen we bruggen bouwen naar elkaar, in dit geval tussen christenen en moslims? Hoe kunnen we met respect en aanvaarding een relatie aangaan?

“In mijn omgeving kom ik niet zoveel mensen vanuit een andere cultuur tegen, niet in mijn buurt en zeker niet in mijn kerk. Eerlijk gezegd had ik er nog niet over nagedacht hoe ik contact zou kunnen leggen. Daar krijg ik door dit boek zeker handvatten voor” (Student PH).